Garantija

Visām precēm, kas nopirktas mūsu veikalā ir 2 gadu (24 mēnešu) garantija, bet atsevišķos gadījumos preces ražotājs var noteikt garantijas termiņu, kas var atšķirties no LR normatīvajos aktos noteiktā.

Preču garantija attiecās uz tiem preču bojājumiem, pie kuru rašanās vainojams ražotājs.

Garantija nosacījumi nav spēkā, ja tiek konstatēts, ka preces bojājums radies:

·    lietotāja dēļ, nepareizas (neatbilstoši lietošanas instrukcijai) montāžas,ekspluatācijas un demontāžas rezultātā,

·    ja bojājums radies barojošā sprieguma neatbilstībai ražotāja standartiem,

·    precei, kurai nepieciešama regulāra servisa apkope, tā netiek veikta,

·    ja bojājumi radušies preces apkopšanas vai tīrīšanas rezultātā ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem,

·    ja precei tiek veikts pašrocīgs remonts,

Garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts pirkuma apliecinošs dokuments, kā arī ražotāja , pārdevēja izsniegts garantijas dokuments (ja attiecīgai precei garantijas dokuments tiek izsniegts). Garantijas talons ir spēkā tikai tad, kad tajā pareizi un skaidri norādīts : modeļa nosaukums, pārdošanas datums, pārdevēja paraksts un zīmogs. Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai labot garantijas talonā norādītos datus.

 

Ja vēlaties pieteikt preci uz garantijas remontu, kā arī, lai atvieglotu un paātrinātu šo procesu, lūdzam uz e-pastu info@vannustudija.lv atsūtīt šādu informāciju:

  1. Informācija par preci - kods, nosaukums, krāsa utt.
  2. Pirkuma datums, pirkuma dokumenta foto
  3. Problēmas/defekta apraksts
  4. Problēmas/defekta foto un/vai video (ja konkrētajā gadījumā tas ir iespējams)

Mēs dosim ziņu par risinājumu, cik ātri vien iespējams.